ZASTOSOWANIE

  • GASTRONOMIA


Pod poj?ciem gastronomia rozumiemy szeroko poj?te us?ugi ?ywienia zbiorowego. Dotyczy to restauracji, sma?alni, pizzerii, barw, lodziarni itp. Kapitalnie usuwane s? wszelkie uci??liwe zapachy np. spalenizny.

  • MOTORYZACJA

Odka?anie uk?adw klimatyzacji samochodowej bez u?ywania ?rodkw chemicznych, usuwanie wszelkich zapachw (st?chlizna, papierosy, zapachy odzwierz?ce itp.) z kabin samochodowych oraz przyczep kempingowych. Wystarczy 30 min a w Twoim samochodzie znowu zapanuje ?wie?o??.

  • HOTELARSTWO

Ozonowanie umo?liwi przygotowania pomieszcze? w znacznie krtszym czasie. Pokoje b?d? ?wie?sze przez d?u?szy okres czasu. Wykorzystanie generatora ozonu zdezynfekuje rwnie? powietrze w pomieszczeniu jak i jego wyposa?enie, ograniczaj?c ryzyko zaka?enia bakteryjnego, wirusowego. Ozonowanie nie tylko sterylizuje pomieszczenie, ale rwnie? ca?kowicie usuwa ple?? i grzyby. Zastosowanie ozonu do kana?w nawiewnych wentylacji i klimatyzacji powoduje ograniczenie do zera gro?by wyst?pienia Legionellozy, jak wiemy najpowa?niejszego czynnika zaka?nego w hotelarstwie.

  • S?U?BA ZDROWIA


Stosowanie ozonu w szpitalach, przychodniach, w salach operacyjnych, gabinetach zabiegowych, stomatologicznych, salach chorych, w korytarzach zabiegowych zapobiega infekcjom i zaka?eniom.

  • TRANSPORT


Ozonowanie ci??arwek, autobusw, autokarw, przyczep kempingowych, takswek i innych pojazdw, usuwa ca?kowicie zapachy z wn?trza pojazdu jak rwnie? sterylizuje uk?ady wentylacyjne i klimatyzacyjne pojazdw.

  • PO SZKODZIE


Ozonowanie pogorzelisk w celu usuni?cia zapachu spalenizny jest skuteczne w 99%.

Jedyna skuteczna metoda na pozbycie si? tego zapachu.
Ozonowanie niszczy rozwijaj?ce si? po powodziach i zalaniach ple?nie i grzyby oraz ich plechy i grzybnie.

  • B?D? INNE


Ozonowanie pomieszcze? oraz ?wie?ych ryb eliminuje ca?kowicie przykry zapach i kilkakrotnie przed?u?a ich ?wie?o??.
W zak?adach pogrzebowych us?uga polega na ozonowaniu pomieszczenia przygotowania do pochwku zw?ok. Sterylizacja pomieszcze? i ch?odni oraz przygotowanie pojazdu transportowego.

 
CzystyOzon.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt: UltraGraf